Lue nämä ehdot huolellisesti ennen palvelumme käyttämistä.

Tulkinta ja määritelmät

Tulkinta

Sanoilla, joiden alkukirjain on kirjoitettu isolla alkukirjaimella, on seuraavin edellytyksin määritelty merkitys. Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikössä vai monikossa.

Määritelmät

Näissä ehdoissa tarkoitetaan:

Sidosyksiköllä tarkoitetaan yhteisöä, joka käyttää määräysvaltaa, on osapuolen määräysvallassa tai yhteisen määräysvallan alaisena osapuolen kanssa, kun ‘määräysvallalla’ tarkoitetaan vähintään 50 prosentin omistusosuutta osakkeista, osuuksista tai muista arvopapereista, jotka oikeuttavat äänestämään hallituksen jäsenten valinnassa tai muussa johtavassa asemassa.

Maa tarkoittaa: Suomi

Kuittaus

Nämä ovat tämän palvelun käyttöä koskevat ehdot ja sopimus, joka on voimassa sinun ja yhtiön välillä. Näissä käyttöehdoissa määritellään kaikkien käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet Palvelun käytön suhteen.

Palvelun käyttöoikeuden ja käytön edellytyksenä on, että hyväksyt ja noudatat näitä käyttöehtoja. Nämä ehdot koskevat kaikkia kävijöitä, käyttäjiä ja muita, jotka käyttävät Palvelua.

Käyttäessäsi tai käyttäessäsi Palvelua hyväksyt, että nämä ehdot sitovat sinua. Jos olet eri mieltä jostain näiden ehtojen osasta, et saa käyttää Palvelua.

Vakuutat, että olet yli 18-vuotias. Yhtiö ei salli alle 18-vuotiaiden käyttää Palvelua.

Palvelun käyttö edellyttää myös, että hyväksyt ja noudatat Yhtiön tietosuojakäytäntöä. Tietosuojakäytäntömme kuvaa käytäntöjämme ja menettelytapojamme, jotka koskevat henkilötietojesi keräämistä, käyttöä ja luovuttamista, kun käytät Sovellusta tai Verkkosivustoa, ja kertoo sinulle tietosuojaoikeuksistasi ja siitä, miten laki suojaa sinua. Lue Tietosuojakäytäntömme huolellisesti ennen Palvelumme käyttämistä.

Linkit muille verkkosivustoille

Palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin, jotka eivät ole Yhtiön omistuksessa tai valvonnassa.

Yhtiöllä ei ole määräysvaltaa eikä se ota vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden sisällöstä, tietosuojakäytännöistä tai käytännöistä. Lisäksi käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Yhtiö ei ole suoraan tai välillisesti vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut tai jonka väitetään aiheutuneen tällaisilla verkkosivustoilla tai palveluissa saatavilla olevan tai niiden kautta saatavilla olevan sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.

Suosittelemme, että luet kaikkien vieraillessasi käyttämiesi kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden ehdot ja tietosuojakäytännöt.

Lopetus

Voimme lopettaa tai keskeyttää käyttöoikeutesi välittömästi ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta, jos rikot näitä käyttöehtoja.

Irtisanomisen yhteydessä oikeutesi käyttää Palvelua lakkaa välittömästi.

Vastuun rajoittaminen

Riippumatta mistään sinulle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, Yhtiön ja sen toimittajien kokonaisvastuu näiden ehtojen minkä tahansa määräyksen nojalla ja sinun yksinomainen oikeussuojakeinosi kaikkiin edellä mainittuihin rajoitetaan summaan, jonka olet tosiasiallisesti maksanut Palvelun kautta, tai 100 Yhdysvaltain dollariin, jos et ole ostanut mitään Palvelun kautta.

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Yhtiö tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, vahingot voitonmenetyksestä, tietojen tai muiden tietojen menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, henkilövahingoista, yksityisyyden menetyksestä, jotka johtuvat tai liittyvät millään tavalla Palvelun käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää Palvelua, kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja/tai kolmannen osapuolen laitteistoja, joita käytetään Palvelun kanssa, tai jotka muuten liittyvät näihin Ehtoihin), vaikka Yhtiötä tai sen toimittajaa olisi neuvottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja vaikka korjaustoimenpide ei täyttäisi olennaista tarkoitustaan.

Joissakin osavaltioissa ei sallita implisiittisten takuiden poissulkemista tai satunnaisia tai välillisiä vahinkoja koskevan vastuun rajoittamista, mikä tarkoittaa, että joitakin edellä mainittuja rajoituksia ei välttämättä sovelleta. Näissä osavaltioissa kummankin osapuolen vastuu on rajoitettu lain sallimassa laajuudessa.

“AS IS” ja “AS AVAILABLE” Vastuuvapauslauseke

Palvelu tarjotaan sinulle “SELLAISENA kuin se on” ja “SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA” ja kaikkine vikoineen ja puutteineen ilman minkäänlaista takuuta. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Yhtiö omasta ja tytäryhtiöidensä sekä lisenssinantajiensa ja palveluntarjoajiensa puolesta kieltäytyy nimenomaisesti kaikista Palveluun liittyvistä takuista, olivatpa ne sitten nimenomaisia, epäsuoria, lakisääteisiä tai muita, mukaan lukien kaikki implisiittiset takuut kaupallisesta kelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeudesta ja oikeuksien loukkaamattomuudesta sekä takuut, jotka voivat johtua kaupankäynnin kulusta, suorituksen kulusta, käytännöstä tai kaupallisesta käytännöstä. Rajoittamatta edellä mainittua, Yhtiö ei anna mitään takuuta tai sitoumusta eikä esitä minkäänlaista vakuutusta siitä, että Palvelu vastaa vaatimuksiasi, saavuttaa aiotut tulokset, on yhteensopiva tai toimii muiden ohjelmistojen, sovellusten, järjestelmien tai palveluiden kanssa, toimii keskeytyksettä, täyttää suorituskyky- tai luotettavuusstandardit tai on virheetön tai että mahdolliset virheet tai puutteet voidaan korjata tai että ne korjataan.

Rajoittamatta edellä mainittua, yhtiö tai mikään yhtiön palveluntarjoaja ei anna minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta: (i) Palvelun tai siihen sisältyvien tietojen, sisällön ja materiaalien tai tuotteiden toiminnasta tai saatavuudesta; (ii) siitä, että Palvelu on keskeytymätön tai virheetön; (iii) Palvelun kautta toimitettujen tietojen tai sisällön tarkkuudesta, luotettavuudesta tai ajantasaisuudesta; tai (iv) siitä, että Palvelussa, sen palvelimilla, sisällössä tai Yhtiön lähettämissä tai sen puolesta lähetetyissä sähköpostiviesteissä ei ole viruksia, skriptejä, troijalaisia, matoja, haittaohjelmia, aikapommeja tai muita haitallisia osia.

Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita tietyntyyppisten takuiden poissulkemista tai kuluttajan lakisääteisten oikeuksien rajoittamista, joten jotkin tai kaikki edellä mainitut poissulkemiset ja rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tällaisessa tapauksessa tässä osiossa esitettyjä poissulkemisia ja rajoituksia sovelletaan kuitenkin siinä laajuudessa kuin se on sovellettavan lain mukaan mahdollista.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin ja Palvelun käyttöön sovelletaan maan lakeja, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Sovelluksen käyttöäsi voivat koskea myös muut paikalliset, osavaltiolliset, kansalliset tai kansainväliset lait.

Riitojen ratkaiseminen

Jos sinulla on huolenaiheita tai riitoja Palvelusta, sitoudut ensin yrittämään ratkaista riidan epävirallisesti ottamalla yhteyttä Yhtiöön.

Euroopan unionin (EU) käyttäjille

Jos olet Euroopan unionin kuluttaja, sinua koskevat kaikki sen maan lainsäädännön pakottavat säännökset, jossa asut.

Yhdysvaltain lainsäädännön noudattaminen

Vakuutat ja takaat, että (i) et sijaitse maassa, johon sovelletaan Yhdysvaltojen hallituksen kauppasaartoa tai jota Yhdysvaltojen hallitus on nimittänyt “terrorismia tukevaksi” maaksi, ja (ii) et ole missään Yhdysvaltojen hallituksen luettelossa kielletyistä tai rajoitetuista osapuolista.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, voit ottaa meihin yhteyttä:

https://www.arvoituksia.com/ . ♥